Bizhub C203

  • NH_00000310

Máy Photocopy màu đa chức năng (Sao chụp, In mạng, Quét mạng, Internet fax)