Máy photocopy cho thuê

Cho thuê máy Ricoh 5002

Liên hệ

Copy tốc độ cao. Đặc biệt máy được tích hợp chức năng In mạng và Scan màu mạng. Không cần mua thêm máy in, máy scan khi thuê sản phẩm này.
Liên hệ

Cho thuê máy Ricoh 4002

Liên hệ

Copy tốc độ cao. Đặc biệt máy được tích hợp chức năng In mạng và Scan màu mạng. Không cần mua thêm máy in, máy scan khi thuê sản phẩm này.
Liên hệ

Cho thuê máy Ricoh 5001

Liên hệ

Copy tốc độ cao. Đặc biệt máy được tích hợp chức năng In mạng và Scan màu mạng. Không cần mua thêm máy in, máy scan khi thuê sản phẩm này.
Liên hệ

Cho thuê máy Toshiba E282

Liên hệ

Chức năng Photocopy Tự động lật và đảo bản gốc Tự động copy hai mặt
Liên hệ

Cho thuê máy Ricoh 4001

Liên hệ

Copy tốc độ cao. Đặc biệt máy được tích hợp chức năng In mạng và Scan màu mạng. Không cần mua thêm máy in, máy scan khi thuê sản phẩm này.
Liên hệ